YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

6. heinäkuuta 2018

ONGITAAN SATA SINTTIÄ TUTKIJOILLE TI 10.7.


TERVETULOA KALASTAMAAN JA NAUTTIMAAN KESÄPÄIVÄSTÄ! 

AIKA: TIISTAINA 10.7. KLO 12-15 

PAIKKA: Suuressa Neulalahdessa asevarikon tuntumassa venesatamassa

HUOM! Jos suinkin mahdollista, TULE VENEELLÄ JA TUO MATOJA JA ONKIA MUKANASI

Kalastajille on tarjolla pannukahvia ja makkaraa - paikalla on myös kaasugrilli, jos haluat jotain omia eväitä lämmittää. Pyrimme myös tuomaan pari venettä paikalle, että halutessaan pääsee myös veneestä vaikka pilkkimään.


Autetaan porukalla Yliopiston tutkijoita tutkimaan Ison Neulalahden kalojen raskasmetallimäärää! Kalastamme ainakin Sata Sinttiä heille. 

Isosta Neulalahdesta ollaan mediassa kiinnostuneita armeijan vuosikymmeniä sitten dumppaamien ja pois nostamien räjähteiden sisältämien raskasmetallien takia. Yliopisto haluaa tutkia kaloja, joten autamme tutkimusta. Paikalla käy mahdollisesti myös mikromuovitutkija Samuel Hartikainen, tai hänen kolleegansa hakemassa kalat yliopiston pakkaseen. Heidän tavoite on 200 erikokoista kalaa Neulalahden eri puolilta, kalat vain "kolkataan" ja laitetaan saman päivän aikana pakkaseen.

OTA OMA ONKI tai useampikin MUKKAAN!   ja MATOJA !


Uutisia Neulalahden tilasta (7/2018): 
https://yle.fi/uutiset/3-10288342
https://yle.fi/uutiset/3-10286135
https://yle.fi/uutiset/3-9098306

Jokainen on vastuussa omasta kalastuksestaan. Mato-onkimiseen tai pilkkimiseen (tällä alueella) et tarvitse kalastuslupaa. Jos ongit muilla välineillä (uistin/verkko/katiska ym) hankit luvan itsellesi esim tältä sivulta: http://kalastusluvat.kalapaikka.net/tarvittavat-kalastusluvat/#pilkkimiseen

Neulalahden raskasmetalleista tämä animaatio kertoo paljon:Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä mm.Neulaniemen seudun mökkiläiset ry ja Hyvän Mielen Talo/Kuopion Mt-tuki ry ja sinä, joka tulet tapahtumaan. LISÄTIEDOT: pj puh 040 5085 845

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
YLIOPISTO OTTAA TUTKIMUSKALOJA ALUEELTA:

" Kaloja voimme ottaa vastaan kaikkiaan 100 - 200 kappaletta. Mielellään ei puolilta Neulalahtea. Kalat tulee tappaa kalikalla, mutta mitään muuta niille ei saa tehdä. Kalat tarvitaan tutkimukseen kokonaisina. Tuoreuskaan ei ole se tärkein kriteeri, kunhan "haju ei haittaa". Pyydetyt kalat voi laittaa muovipussiin ja pakastaa. 

Kalojen olisi hyvä olla eri lajia (hauki, ahven, särki, lahna, made... jne). Pyyntitavalla ei ole merkitystä. Pyyntiaika ja paikka Neulalahdessa on merkittävä näytteeseen. Myös kalastajan yhteystiedot tarvitaan näytteisiin liittyen. Yhteystiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia ja niitä tarvitaan vain mahdollisten tarkentavien kysymyksien esittämiseen tutkijan ja kalastajan välillä. Minnekään muualle pyydystäjän tietoja ei anneta ja kalastajan yhteystiedot tuhotaan, kun tutkimustulos on valmis.

Näytteitä toivotaan kerättäväksi jo nyt heinäkuun aikana ja takarajana voidaan pitää elokuun puoliväliä. Tämä johtuu siitä, että meillä on mahdollisuus tehdä analyysejä laboratoriossa elokuun loppuun mennessä. 

HUOM! Kuopion kaupunki on kertonut myös tutkivansa kaloja Neulalahden alueella. Tässä YLE:n julkaisemat jutut verkkosivuilla:
https://yle.fi/uutiset/3-10286135
https://yle.fi/uutiset/3-10288342
https://yle.fi/uutiset/3-10289809

Itä-Suomen yliopiston toteuttama kalatutkimus ei liity Kuopion kaupungin tekemään vastaavaan tutkimukseen. Keräämme ja analysoimme Neulalahden kalanäytteet Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden toimesta. Tuloksia voidaan kuitenkin vertailla tulevaisuudessa eri tutkimusten kesken. 

Kalanäytteiden osalta ja toimittamisesta yliopistolle voi olla yhteydessä minuun puhelimella tai sähköpostitse:
tutkija Samuel Hartikainen email: samuel.hartikainen@uef.fi"lisätietoa linkistä:
https://www.facebook.com/events/264752900965092/

4. heinäkuuta 2018

ISON NEULALAHDEN ELOHOPEA- JA LYIJY VOINEET LIIKKUA RÄJÄHTEIDEN NOSTOTÖISSÄ

https://yle.fi/uutiset/3-10286135 (kuva: yle.fi 17.8.2016)
Voit lukea uutisesta, että Puolustusvoimat on raivannut alueelle dumpattuja räjähteitä pois pohjasta. Aikaisemmin on tehty mittauksia, joiden perusteella raskasmetallien määrä pohjan sedimenteissä olikin yllättävän suuri. Ely-keskuksen mielestä raskasmetallit eivät ole liikkuneet, mutta yliopiston tutkija, mikromuoviakin tutkinut Samuel Hartikainen on eri mieltä: pitää seurata, miten nyt tehdyt nostotoimenpiteet ovat hämmentäneet pohjaa ja mahdollisesti nostaneet raskasmetalleja liikkeelle veden mukaan - Varkauden Huruslahdessa metallit olivat levinneet lintujen muniin ja lepakoihin. Miksei myös ihmisiin? Varsinkin lähiruokaa - Kallaveden kalaa syöviin.

Kiitos siitä, että Puolustusvoimat ja Yliopisto ovat kiinnostuneita asian selvittämisestä! Onhan tällä merkitystä sekä alueelle rakennettavan Savilahden alueen tulevien asukkaiden ja käyttäjien kannalta ja myös mökkiläisten ja kaikkien alueella kalastavien kannalta. Miksei Kuopion kaupunki tai valvova viranomainen ole kiinnostunut tutkimaan asiaa? Syyhän ei ole kaupungin tai valvontaviranomaisten. Maan tavan mukaan ennakko-oletus on, että sedimentti ei ole "muka" lähtenyt liikkeelle pohjasta nostettujen ammusten mukana?  Uutislinkissä lisää - tässä ydinkohdat:

"...  – Nyt kun pohjaa on häiritty, raskasmetallikerrostumat ovat varmastikin liikkuneet tai siirtyneet jopa lähemmäs rantaa. Näyttää, että raskasmetalleja on laajalla alueella Neulalahdessa, tutkija Samuel Hartikainen epäilee. Jos raskasmetallit ovat päässeet matalampiin vesiin, ne voivat kulkeutua pieneliöihin. Niiden kautta myrkyt voivat päästä ravintoketjuun.


 Valtion valvova viranomainen sanoo, ettei ole mitään seurattavaa. ...
... Yliopistotutkija on kuitenkin eri mieltä viranomaisen kanssa. – Kyllä ympäristön tilaa pitäisi seurata, varsinkin kun kyseessä on ammustehtaan ja ammuslaatamon vanha kaatopaikka, jossa voi olla raskasmetallien lisäksi myös haitallisia orgaanisia yhdisteitä, Samuel Hartikainen sanoo.

Puolustusvoimat ja yliopistot harkitsevat jatkotutkimuksia

Aluetta räjähteistä raivaavalla Puolustusvoimilla ei ole velvoitetta selvittää raskasmetallien leviämistä vesistössä. Yliluutnantti Janne Aittamaa kuitenkin pitää todennäköisenä, että Puolustusvoimat selvittää alueen raskasmetallipitoisuuksia Savilahden rakennusurakan jälkeen.  ...    ... Itä-Suomen yliopisto yhdessä Turun yliopiston kanssa on kiinnostunut tutkimaan, voivatko raskasmetallit kiinnittyä muoviin ja sitä kautta päätyä ravintoketjuun.
Tutkija Samuel Hartikainen kertoo, että esimerkiksi Varkauden Huruslahdessa ja Turun saaristossa vesistöjen sedimenteissä on tributyylitinaa. Vaikka tina on vesistön pohjassa, se on kuitenkin levinnyt ravintoketjuun. Tributyylitinaa on löydetty muun muassa lintujen munista ja lepakoista. On mahdollista, että lyijy ja elohopea leviävät samoin ravintoketjussa.
Yliopistot aikovat ottaa ensi talvena näytteitä Neulalahdesta saadakseen selville, ovatko raskasmetalleja sisältäneet sedimenttikerrokset hajonneet ja levinneet vesistössä tai päätyneet ravintoketjuun. ..."

25. kesäkuuta 2018

KARANNEITA LAITUREITA, OSAYLEISKAAVAA ja KYLÄJUHLAT 4..8.2018

HYVÄÄ JUHANNUKSEN JÄLKEISTÄ ELÄMÄÄ!

A. LAITUREITA ON KARANNUT JA YHDESTÄ ETSINTÄKUULUTUS TÄSSÄ

Tämä laituri on T-kirjaimen muotoinen ponttoonilaituri, eikä se ole sama, joka on seilannut Munasaarten pohjoisrannalle. Sinne joku ystävällinen on sen köyttänyt kiinni puuhun odottamaan hakijaansa.


2. NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA
Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Neulaniemen osayleiskaavan, missä tien itäpuoliset rannanpuoliset mökit todennäköisesti häviävät kartalta. Tähän on yhdistyksen hallitus antanut vastineensa (tehnyt lainmukaisen valituksen hallinto-oikeuteen) ja siitä lisätietoa sitten, kun sen käsittelyn jälkeinen aika koittaa. Voimme lähettää jäsenmaksun maksaneille valituskirjelmän sähköpostilla. Täällä emme sitä toistaiseksi julkaise.


3. NEULANIEMIN KYLÄJUHLAT tulevat
LA 4.8.2018 klo 16, Neulamaja SUOMI-101 ja Geokätköilyn teemoilla. Ohjelma-ehdotukset ja ohjelmasuoritukset sekä kilpailut teiltä jäseniltä ovat toivottavia! Lisää tietoa myöhemmin täällä ja sähköposteissa.


3. toukokuuta 2018

HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 3.5.2018 VALMISTELTIIN VUOSIKOKOUSTA

Hallituksen kokouksessa olivat Eskon ja Raunin kotona kuusi hallituksen jäsentä. Valmistelimme ma 14.5. klo 18 Kulttuuriareena44:ssä pidettävää vuosikokousta ja siellä jäsenille esitettäviä dokumentteja. Tarkastelimme myös kaavoittajalta tullutta vastinetta yhdistyksen jättämään muistutukseen Neulaniemen osayleiskaavasta.

Mielenkiintoista on havaita ristiriita kotikaupunkimme Kuopion virallisessa julkisessa kaavoitus-strategiassa verrattuna asukkaille annettuihin käytännön vastauksiin. "Sanahelinää" - totesimme moneen otteeseen. Lähes kaikissa vastauksissa oli lopussa toteamus "yleiskaavaratkaisua ei ole tarpeen muuttaa".

Kaupunginhallitus on käsitellyt Neulaniemen osayleiskaavan 23.4.2018 ja tehnyt päätöksen sen esittämisestä eteenpäin kaupunginvaltuustolle. (Klikkaa alta auki linkki:)


Alla ote kaupunginhallituksen päätöksestä:


 • "... Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset ja hyväksyy niihin laaditut vastineet sekä hyväksyy 23.4.2018 päivätyn osayleiskaavan ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oikeusvaikutteisena osayleiskaavana.

  Liitteet
  1
  8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavaehdotus 23.4.2018

  2
  8413/2016 Neulaniemen osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset vastineineen

                                                        Valmistelija                                                          
  Sonja Tilaeus
  puh. +358 44 718 5432
                                                        etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                        Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen esittelee asiaa kokouksessa. 

  Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
  Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

  Päätös                                       Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.  Romppanen ja Lytsy poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

  Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. ..."

Asia etenee kaupungin määrittelemällä aikataululla eli nyt kannattaa olla jokaisen hereillä ja ottamassa yhteys omiin tuttuihin kaupunginvaltuutettuihin.

 • Kaupunginvaltuusto kokoontuu valtuustosalissa, Suokatu 42. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.
  Kokouspäivät 2018
 • ma14.5.klo 18.00
  ma11.6.klo 18.00 (tilinpäätös, arviointikertomus ja osavuosikatsaus)
  ma17.9.klo 18.00
  ma22.10.klo 18.00 (veroprosentti, arviointikertomuksen vastineet ja osavuosikatsaus)
  ma3.12.klo 18.00 (TA periaatekeskustelu)
  ma10.12.klo 18.00 (TA päätöskäsittely)

 • Valtuuston kokoukset verkossa
  Valtuuston kokouksia voi seurata suorana verkosta osoitteesta http://valtuustosali.kuopio.fi.
  KAUPUNGINJOHTAJA Jarmo Pirhonen puhelin 017 - 182 790
Postitamme sähköpostilistallemme kaavoittajalta viime viikolla saamamme dokumentin teille luettavaksi. Asiasta tiedotetaan tiiviisti tulevassa vuosikokouksessa puolentoista viikon päästä. Tervetuloa.

8. maaliskuuta 2018

Hallitus kokoontui to 8.3.2018 kerhohuoneella Talstin saunan paikalla


Mietittiin uusia tuulia 101-vuotiaalle Suomelle ja Neulaniemen mökkiläisille.

Pikaisesti tiivistettynä tässä tämän illan pöhinän aiheet:

1. Vuosikokous ma 14.5. klo 18 Kauppakatu 44 tervetuloa

2. Neulan Uistelu ja Rannaltaonginta kilpailu on Pe 3.8

3. Kyläjuhlat pidetään la 4.8. klo 16- Tervetuloa!  Ja Seija lupasi pitää lyhyen johdannon sisällissotaan ja hiljaiseen hetkeen sen tiimoilta. Lauletaan muuten myös parit isänmaalliset laulut molemmilta puolilta!

4. Tehdäänkö Neulaniemi tutuksi geokätköilemällä? Lähtisitkö mukaan? Lisätiedot ja niemen kätköt tästä: https://www.geocache.fi/kartta/index.php

5. Lähdetäänkö mukaan Suomi Saunoo -tapahtumaan LA 9.6.https://saunanpaiva.fi

6. Kaavoitusta seurataan ja siihen vaikutetaan! Tänä keväänä kaupunki aikoo laittaa Neulaniemen osayleiskaavoituksen eteenpäin. Oikealla kuva kun Neulaniemen kuntalaisaloite jätettiin kaupungille 3 vuotta sitten 27.2.2015!

6. Seuraava hallituksen kokous on TO 3.5. Eskon ja Raunin luona klo 18
FaceBookissa olemme mukana sivulla: https://www.facebook.com/NeulaniemenJalokiviKaikille/

Terveisin HALLITUS

6. helmikuuta 2018

Ja niin alkoi hallitustyöskentely vi 2018

Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin tänään ti 6.2.2018 Lounas-Salongissa.

L
Mukana olivat Esko (kokouksen sihteerinä) Siki, Voitto, Seija, Jarmo ja Juuso pj:na. Kokouksessa käsiteltiin vielä keskustellen hienosti menneet kyläjuhlat ja käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös. Odotimme kokoukseen myös uutta kaupungin kaavoittajaa Sonja Tilaeusta, mutta hän oli estynyt tulemaan. Kaupunki on aloittanut Neuöaniemen kaavaluonnoksen valmistela ja keväällä se pitäisi ilmeisesti tulla arvioitavaksi.

Seuraava  kokous on maaliskuussa ja sitten käsitellään toimintakertomus ja talousarvio vuosikokousta varten. Siki on siihdn mennessä tiedustellut milloin Neulamaja on vapaana kyläjuhlia varten ja sitten informoidaan myös jäsenistöä. Myös vuosikokous on tulossa toukokuussa kunhan tila varmistuu Seijan kysymänä. Mukavaa oli keskustella kaavoituksesta ja työtä jatketaan sen osalta. Terveisiä Helsinkiin Balan Pillai MOT odottaa ☺

9. tammikuuta 2018

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2018 JA kaavoitusehdotusta odotellen... Penaa muistellen

Viime vuosi meni Suomi100 -projekteissa ainakin itseltä vauhdikkaasti. Taisi mennä kaupungiltakin, koska syksyksi suunniteltu Neulaniemen kaavan ehdotus ei ilmestynyt ainakaan meidän näköpiiriimme. Kiitos vaan teille kaikille, jotka tiirailette kaupunginvaltuuston päätöksiä ja esityslistoja jatkuvasti päivystäen!

Uusi vuosi ja uudet kujeet? Ainakin Neulaniemessä on syytä keksiä uusia tapoja talvikalastaa, koska jäälle ei ole asiaa, Savon Sanomissa olivat pelastuslaitoksen sukeltajat testanneet, ja todenneet, että jäätä ei ole, vain hyyhmähöttöä ja se on täysin arvaamatonta, onko sillä minkäänlaista "kantavuutta". Olemme tulleet ilmastonmuutoksen ytimeen... Sohjoon pudonneella ei ole mitään apua naskaleista! Tarvitaan pelastuspuku.

Muisteloita tässä on myös pidetty - taannoin kylänvanhimmaksi valittu ja nimitetty Pitkäsen Pena Halkosaaresta saatettiin yli 90-vuotiaana viimeiselle matkalle vuoden viimeisinä päivinä paikalle päässeiden Veikon ja Raijan sekä Outin ja veljensä kanssa. Hänen kohtaamisesta jää positiiviset, kannustavat ja iloiset muistot. Sellaiseen vuorovaikutukseen voi pyrkiä omassa elämässään niillä edellytyksillä mitä itse kullakin on - Penalla oli upea tunneälykäs taito suhtautua positiivisesti monenlaisiin tilanteisiin ja yhteisöihin. Hyvää Matkaa Pena ja kiitos kohtaamisista sekä ilon pilkkeestä silmäkulmissasi! Ehkäpä "tapaamme" joku kerta vielä Kallaveden laineilla mielikuvissa ja muistoissa.

Hyvää kevättalvea toivotellen ja uusia ideoita kaivaten teiltä kaikilta Neulaniemen kehittämiseen ja yhteisten asioiden ajamiseen.

Yhistyksen Puhheenjohtaja Juuso Happonen

8. elokuuta 2017

Kyläjuhlat 5.8.2017

Tervehdys

Neulaniemen mökkiläisten 17. kesäjuhlat vietettiin lauantaina 5.8.2017 Naulamajalla. Porukkaa oli mukavasti tuvan täydeltä 5 - 95 ikävuosien väliltä. Enemmänkin olisi mahtunut tiluksille mutta ilmeisesti Kuninkuusravit, Rantapallokisat, jalkapallo-ottelut ym muut vähäpätöisemmät juhlat karsivat osanottajia. Sade ja ukkonen piristi mutta ei sotkenut tapahtumaa, Monipuolinen ohjelma toteutettiin sekä sisällä että ulkona. Meillä   oli musiikintunnistusta eri vuosikymmeniltä, pukukavalkadi,tikapuukakkosnelosmölkkykisa, voemamies/naenen vetokisa, kalakilpailujen palkinnonjako , arpajaiset ym. taisipa joku ottaa tanssiaskeleitakin
Musiikista huolehti Neulaniemeläisten omaperääinen orkesteri "Neulamuikut".
( Aittola-Happonen-Jortikka).
Muonitus oli mitä mahtavin. Oli alkudriksut, lohikeittoa, valmiita voileipiä,elävällä tulella paistetut letut ja kahvit
Järjestelytoimikunnan ja pikaisen gallup kyselyn mielestä juhlat olivat onnistuneet. En erikseen kiittele nimillä järjestäjiä niin ei kukaan pääse liikaa ylpistymään.
Kolminkertainen eläköönhuuto 100 vuotiaalle Suomelle ja Neulaniemelle !
Eläköön!  Eläköön ! Eläköön!


Tikaspuukakkosnelosmölkkypeli
Kokeneempi voemanaenen
 Pienempi voimanainen                                                                 Neulamuikut    kylelelläänKalakilpailun palkintopöydän ja arpajaispöydän putsaajat


Kuin silloin ennen

22. kesäkuuta 2017

Hyvää Juhannusta ja Palanen Neulaniemen Historiaa tiedoksenne!

Hyvää ja lämpimästi pukeutunutta Juhannusjuhlaa 2017 !

Jussinjuhlat ovat käsillä viimeinkin ja keli on koleaa kuin ... mikä! Siitä huolimatta toivotamme keskikesän mittumaarin juhlamieltä kaikille Neulaniemessä ja sen seudulla juhliville! Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme ja annamme ilon virrata naapureita ja toisia juhlijoita kunnioittaen!

Epävirallisen tiedon mukaan ainakin JHL:n Neulamajalla on perinteinen kokko klo 22 ja sinne on aikaisempina vuosina voinut kohteliaasti alueelle tullen ja lupaa kysyen mennä kokkoa katsomaan. Ainakin veneillä on mahdollisuus ja lupa vesiltä seurata kaikkia kokkoja. Alueella lienee mökkejä vuokranneita, joten kohteliaisuus ja huomaavaisuus on paikallaan, jos maitse sinne halajaa kokkoa katsomaan.

PALA HISTORIAA on alla olevassa linkissä jonka lähetti meille Kurt Ristiniemi. Heidän suku on joskus mökkeillyt Suuren Neulalahden rannalla. Jos Sinä tiedät tästä paikasta lisää, niin ole suoraan Kurt:iin yhteydessä! Alla viesti ja nettisivulinkki!
 • "No nyt on Neulaniemen huvilan sijainti löytynyt Kuopion kaupunginarkiston ystävällisen avun ansiosta: Siellähän se tosiaan oli Neulaniemen tyvessä ja Neulalahden pohjukassa. Paikalla, jossa Karttapaikan mukaan on Kaupunginpuutarha, jota käsittääkseni ei enää kuitenkaan ole olemassa.

  Kyllä sivun linkin saa blogiinne panna. Onhan mahdollista, että joku lukijoistanne osaa kertoa paikasta tai sen asukkaista lisää.

  http://ristniemi.wikifoundry.com/page/Neulalahti

  Kiitokset kutsusta kyläjuhliin. Pahoin vain pelkään, ettei tule Kuopioon asti lähdettyä, kun ei ole muuta asiaa sinne suuntaan.

  Parhain terveisin
  Kurt Ristniemi"  (sähköpostiosoite: kurt.ristiniemi(at)elisanet.fi
 Jussinterveisin puhheenjohtaja Juuso Happonen