YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

3. joulukuuta 2013

SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIO Neulaniemen virkistystoiminnan määrittely Neulaniemen osayleiskaava 2013 Anniina Jaako 9.8.2013

Erkki Kuusistolle isot kiitokset tämän lähettämisestä minulle! Tässä on suora linkki kaupungin heinäkuussa kesäharjoittelijalla teettämään e-Harava kyselyn tuloksiin:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.257331941087131.1073741831.181789085308084&type=1&l=8760089068

 Tuolla tiedosto on kuvina, koska FB ei hyväksy PDF-tiedostoja.

TIEDOSTO: SVA_Neulaniemi (eHarava-tulokset AJ 9.8.2013).pdf on lähetetty postilistalaisille ja toivottavasti myös pian löytyy kaupungin sivuilta:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat


Raporttia kannattaa lukea kriittisesti.

1. Itse löysin tällaisen pointin sieltä:
"Valtaosa vastauksista seurasi tiet-tyä kaavaa, jossa virkistykselliset ulottuvuudet koettiin prioriteettina. Virkistyskäyttö nähtiin pää-osin erittäin merkittävinä ja sitä haluttiin kehittää. Myös sijainti koettiin erinomaiseksi useasta eri näkökulmasta. Hieman yli puolet vastaajista ei kaavoittaisi asuinrakennusta alueelle, mutta kuiten-kin hieman alle puolet vastaajista hyväksyisi jonkinlaisen asuinrakentamisen."

Mielipiteeni: Lähdekriittisesti arvioiden on hämmentävää, että vain kuukauden heinäkuun kyselytuloksella ja jollain "havainnoinnilla" kesä-aikaan on saatu tällaisia tuloksia ja johtopäätöksiä. Tuskin kukaan tutkijoista on keväthankien aikaan käynyt katselemassa ja tarkkailemassa päivittäisiä tuhansia liikkujia.2. Mielenkiintoista ha harmillista on myös, että kaupunki ei kyselytutkimuksessaan vaivautunut enää ottamaan meihin yhdistyksenä yhteyttä, eikä mainitse meitä tämän kyselyn raportissa yhteisönä ja kansalaisyhdistyksenä, johon olisi otettu yhteyttä - miksi?

"Yhteyttä otettiin seuraaviin toimijoihin: Kuopion Hiihtäjät, Puijon Latu ry, Kallan Melojat ry, Kuo-pion Suunnistajat, Pohjois-Savon Sieniseura, Lintuyhdistys Kuikka, Neulamäen koulu, Kuopion Kristillinen koulu, Neulasen päiväkoti, Tuohikontin päiväkoti, Pihkapolun päiväkoti, Tukkipojan päiväkoti, Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstöasianhoitaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Kalastusmestari Esko Pekkarinen, Kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen ja Palvelupääl-likkö Hannu Pöllä."

Nyt sitten vaikuttamaan kaupunginVALTUUSTON TUTTUIHIN PÄÄTTÄJIIN JA KERTOMAAN MYÖS MEIDÄN KYSELYMME TULOKSISTA. Ole hyvä, pallo on sinullakin.

- - - -
Laitan tämän sekä NEULANIEMEN sähköpostilistalaisille tiedoksi sekä tänne ja avoimiin FB-sivuillemme, joilla voitte osallistua myös keskusteluun:
   https://www.facebook.com/pages/Neulaniemi-Virkistykselle-ja-Ulkoilulle/181789085308084?ref=hl

FB-ryhmä Neulaniemen Jalokivi: https://www.facebook.com/groups/neulaniemen.jalokivi/

19. marraskuuta 2013

SUOJELLUILLA KAUPUNGIN LÄHIMETSILLÄ ON SUURTA MERKITYSTÄ ASUKKAILLE


Suojelun vaikutus virkistyskohteen valintaan 
"Metsäntutkimuslaitos on tutkinut hoidon vaikutusta metsän virkistyskäyttöarvoon. Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä viihtyy yhtä hyvin hoidetussa talousmetsässä kuin luonnontilaisessa, mutta noin neljäsosa virkistyskäyttäjistä arvostaa luonnontilaisena hoidetun metsän selvästi parhaaksi virkistysympäristökseen (Lähde: Lyytikäinen, S
(toim.), Luonnon monimuotoisuus, maisema ja virkistysarvot ulkoilumetsien hoidossa. Helsingin kaupungin Nuuksion järviylängön ulkoilualueiden luonnonhoito kävijöiden
arvioimana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 846.) Samassa tutkimuksessa tutkittiin myös metsän iän vaikutusta virkistysarvo on ja saatiin odotetut tulokset: eli nuoria, alle 40-vuotiata metsiä ei arvosteta virkistyskohteena."

14. lokakuuta 2013

8. elokuuta 2013

KYLÄJUHLASSA vuosikokouksessa nimettiin uusi hallitus 3.8.2013


Uusi hallitus nimettiin KYLÄJUHLASSA 3.8.2013
(vasemmalta: Balan, Ritva, Salme, Timo, Juuso, Siki ja Veikko)


Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtajana jatkaa Balan Pillai p 040 4822 541. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Ritva Ikäheimonen, Salme Louhelainen (valittiin hallituksen järj kokouksessa sihteeriksi 0400-577336), Juha Happonen (valittiin varapj:ksi) ja Timo Talja. Varajäseninä jatkavat Sirkka Tuomainen, joka toimii myös rahastonhoitajana (040-5502383 jäsenmaksut) ja Veikko Pokka toisena varajäsenenä. Järjestäytymiskokous pidettiin Ikäheimosten mökillä Telaniemessä. Kiitos pyöhnävellistä!

19. heinäkuuta 2013

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/nyt-neulaniemen-mokkilaisista-osa-kuumeni-kaavahankkeesta/1354189

SAvon Sanomat uutisoi tänään pe 19.7.2013 myös meidän kyselymme

klikkaamalla ylläolevaa pääset nettiversioon.
PDF:n saat spostilla, kun sitä ei saa kuulemma julkaista...
laita meiliä juusohoo(at)gmail.com ja oottele pari päevee

Sillä välin osallistuhan meidän kyselyymme,
 tuossa sivumme ylälaidassa http://neulaniemenmokkilaiset.blogspot.fi/

Se pidetään vielä auki, toisin kuin kaupungin kysely, joka meni kuukauden päästä parhaaseen loma-aikaan jo tukkoon (18.6.-17.7. oli vain auki). Meillä on varaa pitää kyselyä auki vaikka vuoden loppuun asti, tällä hetkellä vastaajia on noin 330, ja mielellämme dokumentoimme kaikenlaiset kyselyt, että kansalaisten mielipide tulisi mahdollisimman laaja-alaisesti kuulluksi ja päättäjien tietoon saatetuksi.

Hyvvee kessee! Kuva on melkein aarnimetsästä pahimman ylämäen piältä neulaniementien vasemmalta puolelta jonniin verran melontakeskuksesta ylöspäin mäelle. Sykwsy tulloo ja sienet, kuva viime syksyltä.

28. kesäkuuta 2013

Ajankohtaiset metsänhoitotyöt (kaupungin metsien hoitosuunnitelmia kommentoitavissa 23.8.2013 klo 15.00 asti)

Ajankohtaiset metsänhoitotyöt 

Kuopion kaupungin metsien hoitosuunnitelmia nähtävillä (ote kaupungin sivuilta)


http://www.kuopio.fi/c/document_library/get_file?uuid=ef4dd215-69bf-44ab-accf-302ce76a23d7&groupId=12141

Kuopion kaupunki asettaa nähtäville omistamiensa metsien hoitosuunnitelmia Neulaniemen, Sorsasalon ja Kallaveden saariston alueella.

Hoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valtuusto-virastotalon asiakaspalvelussa 23.8.2013 klo 15.00 asti, mihin mennessä suunnitelmiin kohdistuvat kirjalliset muistutukset tulee tehdä. Muistutukset tulee osoittaa kaupunginmetsänhoitajalle, PL 1097, 70111 Kuopio tai toimittaa suoraan valtuusto-virastotalon asiakaspalveluun.
http://www.kuopio.fi/web/ymparisto/metsanhoitotyot


Itse sain Savilahden osayleiskaavaan mahdollisuuden jättää palautetta myös sähköpostilla osoitteeseen: <kirjaamo@kuopio.fi>

Mari Wikholm luonnontieteellisestä museosta teki liito-oravaselvityksen alueelta kuukausi sitten ja kommentoi asiaa tällä tavalla: 

"Neulaniemen pohjoisosan ja Telaniemen harvennushakkuut osuvat keväällä 2013 löydetyille liito-oravareviireille, joista on toimitettu tiedot kaupungin ympäristönsuojelupalveluille. Todennäköisesti he ottavat kantaa hakkuusuunnitelmiin uusien inventointitietojen perusteella. Aikaa kannanotoille on 23.8. asti eikä hakkuita kuitenkaan aloitettaisi ennen ensi talvea.

Lain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa heikentää. Valitettavasti ei ole lain mukaan ollenkaan yksiselitteistä, miten harvennushakkuut toteutetaan niin, että laki toteutuu: käytännöt vaihtelevat. Itse toivon, että tässä tapauksessa hakkuiden tarpeellisuutta harkittaisiin tarkasti ja alue jätettäisiin mahdollisimman luonnontilaan. " (Mari Wikholm, liituri-kartoituksen tekijä)

27. kesäkuuta 2013

MEdiaryhmä kokkoontui Saunasuaressa pahimmalla ukonilimalla :D

Kokkoonnuttiin Marittan mökillä Saunasuaressa, kiitokset kestityksestä ja idyllisestä elämyksestä. Samoin keskusteltiin siitä, että Neulaniemen seudulla liikkuvat tuhannet ihmiset ovat mielipiteineen marginaalisia ja voimaantuvat hyvästä järvikulttuurimaisemasta aika mariginaalisesti verrattuna niihin hypoteettisesti hyviin veronmaksajiin, jotka sitten joskus saavat lunastaa alueelta omarantaisen tontin - siis taustalla on ajatus siitä, että kaupunki tietoisesti ja avoimesti haluaa houkutella tänne alueelle asumaan hyväpalkkaisia yliopiston ja liike-elämän veronmaksajia!

Eihän tuhansien alueella liikkuvien ihmisten veromarkat kiinnosta... vaikka ne olisivat enemmän kuin muutamien kymmenien tontinostajien tai -vuokraajien :D

Höpöteltiin ummet ja lammet kokonsytytyksistä siihen, miten saataisiin liikuntareiteille kaikkien kulkijoiden tiedoksi kyselylomakkeen osoitteet ja herätellä ihmisiä ottamaan kantaa.Mukana olivat Balan, Maritta, Irma, Heini ja Voitto sekä Juuso.

Todettiin, että toistaiseksi ei ole kaupungin polittisten päättäjien suunnasta minkäänlaista reaktiota meiltä heihin suunnattuihin yhteydenottoihin, ei mistään poliittisesta puolueesta. Joku "entinen valtuutettu" totesi vappuna keskustelussa, että "niin... kaupungin tehtävänä on tarjota asuntoja ja tontteja ja sitä kautta saada veronmaksajia..."

23. kesäkuuta 2013

Juhannuspäivän kokkoontumisajot nimismiehen laavulla

Semmosta porukkata oli laalamassa ja jakamassa kokemuksia mm laiturille pakolla kaapunnilta tulleesta rakennusluvasta. Kysy vaikka Lehon Jokelta pienestä neulalahesta! T kyläpimmee J

22. kesäkuuta 2013

Juhannusta, valoa ja tulta!

Jaettiin lippuja kahteensattaan yhe säänkymmeneen aatoon, kiitos vastatkee kyselyyn ja kertikee mitä ootta mieltä kaavotukxesta. Kitos puomilahen ja konttisen porukoille tästä kokosta.

15. kesäkuuta 2013


NEULANIEMEN SEUDUN MÖKKILÄISET RY

Hei seudun mökkiläiset ja ystävät!
Kylän kesäjuhla vietetään 3.8.2013 klo. 14 alkaen yhdistyksen sääntömääräisillä vuosikokouksillansa. Tärkeimmästä vuosikokousasiasta toimitetaan yhdistyksen jäsenille kirje lähiajan puitteessa.
Juhlatilaisuuteen on tulossa Kuopion kaupunkihallituksen ja kaupungin valtuuston edustajat. Tässä voidaan keskustella valtuutettujen kanssa Neulaniemen seudun liittyvistä poliittisesta päätöksenteosta ja meneillään olevista hankkeista. Toivottavasti on meitä seudun mökkiläisiä ja vieraita paljon läsnä juhlatunnelmassamme eli 3.8.2013.
Mökkiyhdistyksen hallitus jälleen kokoontuu 1.7.2013 klo. 18.00 SIRKKA TUOMAISEN MÖKKILLÄ, Neulaniemessä.
NEULANIEMEN SEUDUN MÖKKILÄISET RY
Balan

8. kesäkuuta 2013

Rantasaunakulttuuri on kulttuuria - ja siksi säilyttämisen arvoista

http://yle.fi/uutiset/rantasauna_oli_alun_perin_kaupunkilaisten_juttu/6677136

Neulaniemen rantasaunakulttuuri mökkeineen on ainutlaatuista. Toivottavasti kaupunki tajuaa sen arvon, ennenkuin on liian myöhäistä.

Uimakammio


Rantasaunan esiaste oli uimahuone, jonka vakiovarustukseen kuului uimakammio. Kuvassa apteekkari Domanderin uimakammio Mäntyharjulla. Kuva: Pertti Huotari / Yle 
 


Tuollaisia aarteita vaalitaan Mäntyharjulla, Kuopion Neulaniemessäkin tällaisia on, ja jopa aivan veden päälle rakennettujakin saunoja. Toivottavasti rakennuskannan arvioija Juhani Husso ymmärtää näiden päälle ja toivottavasti valtuusto tajuaa tämän kulttuurin arvon - kerrotaan se heille! 
 
NYT MYÖS FB: https://www.facebook.com/pages/Neulaniemi