YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

31. tammikuuta 2013

Terveiset hallituksen kokouksesta
Yhdistyksen hallituksen kokous on pidetty 30.1.2013 Kuopion Lounas Salongissa ja olemme päättäneet seuraavat asiat tulevaisuuttamme silmällä pitäen.
Mökkiyhdistyksen toimintasuunnitelman kuuluvat seuraavat aikataulut (2013) –                 
-       
Tämän blogin käyttöopastus järjestetään tiistaina 19.2. klo. 18. Kuopion Lounas Salongissa – Tervetuloa sankkoihin joukkoihin. Ota OMA TIETOKONE tai älykännykkä MUKAAN. Vapaa pääsy!
-      
 Lauluilta karaoken merkeissä maaliskuussa
-       
Vuosikokous pidetään toukokuussa
-       
Juhannuspäivän ratoksi kokoonnumme iltapäivällä ”omiin eväin” Nimismiehen-nokkaan (Laivonsaaressa).
-       
Kesäjuhla pidetään heinä-elokuun taitteessa
Tulkaa vaikuttamaan ja tekemään iloa yhdessäolosta Neulaniemen seudun helmessä!
Iloista kuulla että 29.1.2013 on ollut innokkaita mökkiläisiä tekemässä Osallistumisarviointisuunnitelman kokouksessa!
Innokkaita ja antoisa kevättä kaikille seudun mökkiläisille!
Balan Pillai
puheenjohtaja, Hallituksen puolesta
Neulaniemen seudun mökkiyhdistys ry

29. tammikuuta 2013

jakun erikoinen, vastineeksai kaapunnille Neulaniemen kaavotukseen

Alueelle on ensimmäiset rakennukset rakennettu 1900-luvun alussa, silloinen kaupungin arkkitehti on suunnitellut alueen ja alueen rakennukset sen ajan kauniiseen tyyliin ja sen ajan kulttuurin mukaisiksi; kaikista alueen rakennuksista olisi tullut esim. mansardikattoisia. tämä voisi olla yksi pointti mihin suuntaan aluueen arkkitehtuuria voisi suunnata, myös nykyinen
kesäasuntoalue on rakennuttu n.40-50-luvulla, jonka yhdistäminen uuteen asuntoalueeseen tulisi sulautua sopusoinnussa esim, luonnonmateriaaleja käyttäen kuten hirsitalorakentaminen. Aluetta tulisi myös kehittää ja rakentaa ekologisia arvoja huomioonottaen.
Alueen tärkein kulmakivi uuden rakentamisessa on nykyisen kesäasuntoalueen kunnioittaminen ja yhteensovittaminen ja vanhaa aluetta kehittämällä.
Uuden alueen RANTARAKENTAMISESSA tulisi käyttää ruotsin mallia missä uudisrakennustuotanto rakennetaan 200-metriä rannasta, näin tulisi rantojen luontoarvot huomioonotettua.

Esitämme Neulaniemen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Ely-keskuksen neuvottelua:

Avoimuuden lisääminen kaavoitusasiassa on kaikkien etu!

(kuva minun on kevättalvelta 2005 päivänä jolloin Herrasen Jarmo laski koko päivän ohikulkevia hiihtäjiä ja lopetti 5.000:nnen hiihtajän kohdalla, kun ei enää jaksanut laskea)

Hienon ideointipalaverin lopuksi esitin toivomuksen, että saisimme jotain konkreettista aikaiseksi nimenomaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kehittämiseksi ja parantamiseksi Neulaniemen kaavoitusasiassa. Me palaverin jälkeen paikalle jääneet yhdeksän henkilöä konkretisoimme asian seuraavanlaiseksi kokonaisuudeksi yhdessä ja allekirjoitimme tämän yhdessä, kiitos kaikille. Tämä toimitetaan huomenna Va-Vi-talon asiakaspalveluun:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esitämme Neulaniemen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Ely-keskuksen neuvottelua:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kuntalaisten kuulemiseksi ovat mielestämme riittämättömiä ja vaillinaisesti määriteltyjä.

Ottaen huomioon, että elämme jo vuotta 2013.

Osallistumisesta ja arvioinnista ei ole mitään muuta konkreettista suunnitelmaa kuulla asukkaiden ja alueen maankäyttäjien mielipiteitä tällä hetkellä, kuin kaavaraati ja hätäisesti tehty palautelomake.

A. Kaavaraati on irvikuva demokraattisesta ja kansalaisia kuulevasta palautteesta:
1. Jäsenmäärää ei ole tarkasti määritelty, vain viitteellisesti että se on 10-15 henkilöä
2. Raati on liian pieni ollakseen kaupunkilaisia edustava.(eri ikäryhmiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia.)
3. Ei ole annettu täsmällistä menettelytapaa, miten toimitaan, jos hakijoita ilmaantuu enemmän kuin tuo 10-15
4. Henkilötietoja on tietävästi kerätty, mutta kerääjä ei ole ilmoittanut rekisteriselostetta helposti nähtäville (henkilörekisterilain mukaan)
5. Kaavaraadin osallistujien valintaperusteet ovat täysin hämärän peitossa
6. Kaavaraadissa tulisi mielestämme olla edustettuna alueen ja reunustavien alueidin asukkaat, aktiivikäyttäjät ja mökkiläiset, mutta tietääksemme tällaista ajatusta ei ole missään näkyvissä.
7. Kaavaraadin työskentely ei suunnitellun määrän kokoontumiskerroissa (2-3) ole millään tavoin ideoivaa tai innovoivaa, vaan toimii pelkkänä laihana peilinä tai kulissina
8. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne tällaista toimintaa, halutaanko tällä oikeasti edistää osallistumista ja asukkaiden kuulemista vai onko tämä pelkkä kulissi
9. Tiedotus kaavaraadista on järjestetty liian puutteellisesti. Kuka näitä minimaalisia uutisia lukee minimaalisilta nettisivuilta tai pikkuilmoituksista. Jos halutaan todellista osallistumista, ideointia ja asukkaiden mielipiteitä, mielestämme pitäisi olla aktiivisesti yhteydessä alueen yhdistyksiin, yhteisöihin, seuroihin, kouluihin ja päiväkoteihin, että saataisiin asukkaiden näköinen kaupunki, eikä virkamiesuudisraivaajien määrittelemiä ratkaisuja.
10. Alueen inventoinnit ja selvitykset tulisi saada käyttäjien kommentoitavaksi paljon avoimemmin ja aktiivisemmin kuin tässä prosessissa on tehty, esimerkiksi varata kaavaraadille tämä mahdollisuus.
11. Reagointiaikaa siihen ilmoittautumiseen on annettu liian vähän.
12. Mikä on kaavaraadin mielipiteiden tosiasiallinen merkitys ja avoimuus? Tätä ei ole missään avoimesti kerrottu tai määritelty.
13. Ovatko kaavaraadin suositukset avoimia ja läpinäkyviä koko prosessissa ja tiedotetaanko niistä?
14. Kerrotaanko mikä kaavaraadin mielipiteen tosiasiallinen vaikutus loppujenlopuksi oli? Sopivalla kokoonpanolla saadaan aikaan sitä mitä virkamies haluaa.


B. Palautelomakkeen markkinointi ja levittäminen on mielestämme täysin mitätöntä verrattuna tämän ajan internetin ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin tänä päivänä.


C. Suunnitelmassa ei ole mainittu läheskään kaikkia selvityksiä, jotka kaavoittamiseen liittyvät:
1.Hiljaisten alueiden selvitys-kartoitus tämän alueen osalta on täysin tekemättä ja jätetty mainitsematta. Keskustan lähialueista Neulaniemi on ehdottomasti hiljaisin alue, ja se on sen takia varsinkin erittäin tärkeä ottaa huomioon.
2. Myös vesistö- ja kalastusselvitykset koko alueesta, ei vain luonnonsuojelualueesta jätetään mainitsematta. Onko tarvetta selvittää vesiliikenneselvitystä tällä alueella.

Avoimuuden lisääminen kaavoitusasiassa on kaikkien etu.


29.1.2013 Kuopiossa
(koosti ja allekirjoitti 11 henkilöä, Neulaniemeläisten ideointipalaverin päätteeksi samana iltana, minä olen iloisesti yksi heistä)


Happos Jussin vastine kaavoitussuunnitelmaan 29.1.2013

Laitamme julkisesti esiin vastineitamme. Alueella melkein syntyneenä (äiti lähti peukalokyydillä heinäkuussa -63 niemestä laitokselle, kun lapsivedet yllättäen tulivat) ja siellä koko ikäni mökkeilleenä, retkeilleenä, kalastelleena, marjastaneena ja liikkuneena minulla on sanottavaa:

1. Alueen olemassaoleva historia ja luonto voi antaa hyvät suuntaviivat kuuntelevalle kaavoitukselle, joka tekee ainutlaatuisen alueen säilyttäen vanhaa ja soveltaen uutta sopusoinnussa keskenään.

2. Alueesta voisi tulla suomen ensimmäinen ekologinen uusi luontoon mukautunut kaavoitusalue. Teemalla: asuminen ja kaavoittaminen sopusoinnussa luonnon ja alueen entisen historian kanssa. Tähän voisivat kuulua mm. seuraavat kaavoitusta ja rakentamista edistävät toimet:
2.1. Jätevesirakentamisessa jätetään mustien jätevesien rakentaminen kokonaan pois, ja alueen asutus ohjataan tekemään buokäymälöitä pientaloihin ja kerrostaloihin. Aivan uutta ja uraauurtavaa ajattelua, joka säästää yleisesti luonnonvaroja ja myös Kallavettä ja alueen jätevesipuhdistuksen kapasiteettia!
2.2. Alueella suositaan nollaenergiatalorakentamista
2.3. Alueella suositaan uusia innovatiivisia energia ja lämmitysratkaisuja


3. Alueen kaavoitusprosessista voisi tulla malliesimerkki oppivalle kaavoittamiselle, missä alueen asukkaita, käyttäjiä ja maanhaltijoita sekä aluetta käyttäviä järjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja yhteisöjöä kuunneltaisiin entistä perinnettä paljon paremmin. Tyytyväisten ihmisten Kuopio! Tyytyväisten ja aktiivisesti kaupungin kehityksessä mukana olevien kaupunkilaisten Kuopio - on tulevaisuuden brändi


4. Alueen luonto- ja liikunta-arvot otetaan vakavasti. Alue on Puijoa monipuolisempi, rikkaampiu, hiljaisempi, luonnonläheisempi ja erittäin arvokas vapaa-ajana aarrearkku kaikille läntisen kaupungin osien ihmisille ja myös monille kauempaakin tuleville. Sen osoittavat lukuisat hiihtäjät, marjastajat ja veneilijät


5. Kabinettisuunnittelusta todelliseen avoimuuteen ja asukkaiden mielipiteitä huomioonottavaan kaavoitukseen kiitos.

25. tammikuuta 2013

Neulaniemen osayleiskaava kaupungin PALAUTELOMAKE NETISSÄ

TERVEHDYS

Kaavoittaja Kaisa-Mari Immonen kertoi kaavoitus-sivulla on linkki kaavoituksen palautelomakkeeseen,

se on tässä, siitä voit heti antaa palautetta ja ideoita tässä vaiheessa.


https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.html


kannattaa sanoa sanottavansa jo nyt, ennenkuin aluetta ehditään piirtää ja kaavoittaa ja ideoida, toivovat sitä siellä päässä.

Tätä linkkiä voit myös välittää eteenpäin tuttaville ja ystäville ja kylän miehille.


--
terkuin JuusoHoo
kylähoopokaavoitussivu virallinen osoitteessa:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat

22. tammikuuta 2013

AVOIN IDEARIIHI NEULANIEMEN KAAVOITUKSEEN

TI 29.1. KLO 18 Lounas-Salongissa Kasarmikadulla TERVETULOA


Neulaniemeä aletaan kaavoittaa, kaavoittaja etsii hyviä ajatuksia, tässä puhelinkeskusteluissa esiin putkahtaneita... :

A. voisiko lähtökohtaisesti uusi rakentaminen ottaa vanhan huomioon ja kunnioittaa alueen kulttuurihistoriaa?

B. voisiko alueella oleva luonto ja vanha huvilarakentaminen antaa "uuden ajan hengen" uusille alueelle tuleville rakennuksille? (vertaa vastakkainen vaihtoehto, että alueelle tuotaisiin "roomalaisen keskiaikaisen kylän" kaavoitusmallia venetsiasta...)

C. voisivatko tällä hetkellä vapaat ranta-alueet, joita on kuitenkin aika paljon, antaa tarpeeksi rantautumistilaa alueen asukkaille?

Alueella on jo olemassa oleva uimaranta- ja palloilualue Melontakeskuksen alueella ja sekä Pöyrynlahteen että niemen kärkeen voidaan rakentaa uimarantaa helposti.


  Näin ollen alueelle voisi tulla kolme teemaa:
1. Alueen tärkeimmät luontokohteet turvaava vihervyöhyke,

2. Entinen alueella oleva kulttuurihistoria säilytetään, siis huvilarakentaminen sekä siihen liittyvä veneily, kalastus ja eräily sekä ekologisuus mm. käymälärakentamisessa ja kasvimaaperinteissä

3. UUSI rakentaminen NIMENOMAAN OTTAA VAIKUTTEITA VANHASTA OLEMASSAOLEVASTA ALUEEN KULTTUURIHISTORIASTA JA LUONNOSTA kunnioittaen ja vaalien entistä eikä niinkuin Saaristokaupungissa, että kaikki entinen lahdataan pois ja uutta olevinaan "kulttuuria" luodaan taideteoksilla ja tornirakentamisella


LÄMPIMÄSTI TERVETULOA - LEVITÄ VIESTIÄ - TUO KAVERI JA MÖKKINAAPURI MUKAAN JA NÄYTÄ KAAVOITUSKATSAUS NETISTÄ


Kiitos kun olet informoinut myös lähipiiriäsi tästä yllättäen esiin putkahtaneesta Neulaniemen kaavoitustoiminnasta:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy tästä linkistä:
http://www.kuopio.fi/c/document_library/get_file?uuid=6c5d14db-fdc3-4ee5-b8aa-9d07fdeb5c43&groupId=12111

Ja koko sivu informaatiota täältä:
http://www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/kuulutukset/-/asset_publisher/3Dce/content/neulaniemen-osayleiskaavaa-valmistellaan/12111?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kuopio.fi%2Fweb%2Fajankohtaista%2Fkuulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Dce%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

 

Aika: Tiistaina 29.1. klo 18

paikka: Lounas-Salonki Kasarmikatu

tarjoilu: jokainen maksaa omat kahvinsa

Aihe: KAAVOITUS-AIVORIIHI-KATSAUS12. tammikuuta 2013

Kaupunki järjestää "kuulemistilaisuuden" alueen yleiskaavoituksesta, jäljet ovat nähtävissä mihin se johtaa, todennäköisesti samankaltaiseen tilanteeseen kuin saaristokaupungissa, että vanha kulttuuri jyrätään ja hävitetään pois ja keinotekoisesti tuodaan sitten uutta "kaupunkikulttuuria" tilalle... Kulttuurimaisemaa Neulaniemen suunnalla tuskin suojellaan, eikä todennäköisesti vanha ja uusi voi elää vuorovaikutuksessa keskenään. Maanomistajana kaupunki ei juuri kuuntele alueen maanvuokralaisia yksityistä maanomistajaa paremmin... mutta tule nyt kuitenkin kuuntelemaan mitä ne siellä tilaisuudessa syöttää... ainahan tähän on valitusoikeus ja katsotaan sitten miten asiat ovat muuttuneet ympäristöministeriössä edellisestä maakuntakaavoitusvaiheesta. ... olen hieman skeptinen, kyllä, ja hieman pessimistinen, sillä vuokrankorotuksilla kaupunki maksattaa meillä loma-asuntotonttien vuokralaisilla myös kaavoitustyötä.  Mitäköhän hauskaa tämän tiimoilta yhdessä keksittäisiin?

allaolevan tekstin liitteet löydät linkistä:
http://www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/kuulutukset/-/asset_publisher/3Dce/content/neulaniemen-osayleiskaavaa-valmistellaan/12111?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kuopio.fi%2Fweb%2Fajankohtaista%2Fkuulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Dce%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Neulaniemen osayleiskaavaa valmistellaan 

YLEISKAAVOITUS
Vireillä oleva osayleiskaava:
Neulaniemen osayleiskaavantavoitteena on mahdollistaa erilaisia asumisvaihtoehtoja tarjoava ja joukkoliikennettä tukeva asuinalue. Kaavatyössä määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, palveluiden ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus sekä alueen liikenneverkon pääpiirteet.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä 16.1.–30.1.2013 kello 8.00–15.30Valtuusto-virastotalon asiakaspalvelussa (pääaula), Suokatu 42.Kaava-aineisto on nähtävänä myös Kuopion kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat. Kirjalliset ja suulliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävänä olon päättymistä Valtuusto-virastotalon asiakaspalveluun, Suokatu 42. Postiosoite: Kuopion kaupunki, Strateginen maankäytön suunnittelu, PL 1097, 70111 KUOPIO. 
Aiheesta järjestetään yleisötilaisuus (MRA 30§) torstaina 17.1.2013 klo 18.00Valtuusto-Virastotalolla, Suokatu 42. Tilaisuudessa esitellään mm. kaava-alueen rajaus, suunnittelun etenemisen alustava aikataulu sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Lisätietoja antavat yleiskaavajohtaja Juha Romppanen, puh. 044 718 5410 ja kaavoitusarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, puh. 044 718 5435.
kaisa-mari.immonen@kuopio.fi
 
Kuopiossa 11.1.2013