YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

19. marraskuuta 2013

SUOJELLUILLA KAUPUNGIN LÄHIMETSILLÄ ON SUURTA MERKITYSTÄ ASUKKAILLE


Suojelun vaikutus virkistyskohteen valintaan 
"Metsäntutkimuslaitos on tutkinut hoidon vaikutusta metsän virkistyskäyttöarvoon. Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä viihtyy yhtä hyvin hoidetussa talousmetsässä kuin luonnontilaisessa, mutta noin neljäsosa virkistyskäyttäjistä arvostaa luonnontilaisena hoidetun metsän selvästi parhaaksi virkistysympäristökseen (Lähde: Lyytikäinen, S
(toim.), Luonnon monimuotoisuus, maisema ja virkistysarvot ulkoilumetsien hoidossa. Helsingin kaupungin Nuuksion järviylängön ulkoilualueiden luonnonhoito kävijöiden
arvioimana. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 846.) Samassa tutkimuksessa tutkittiin myös metsän iän vaikutusta virkistysarvo on ja saatiin odotetut tulokset: eli nuoria, alle 40-vuotiata metsiä ei arvosteta virkistyskohteena."