YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

8. kesäkuuta 2016

Puhheenjohtajan tervehys myrskyn alla kesäkuussa 2016

Tervehdys teille jäsenet!

Vuosikokous valitsi uuden hallituksen ja olosuhteista johtuen minut puheenjohtajaksi. Ehdotin itse Timo Taljaa ja Outiakin, mutta koska kumpikin olivat estyneitä ja puhheenjohtajamme ehkä pitäis tässä kaavoitustilanteessa olla paikkakunnalla, niin otin pestin vastaan. Auttakaa kiitos minua siinä!

Olen kiitollinen Balan Pillaille, yhdistyksemme pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja perustajajäsenelle, työstäsi ja pitkästä pestistäsi ja myös siitä että jatkat hallitustyöskentelyäsi ja aktiivista toimintaa yhdistyksessä!

Uuden hallituksen kokoonpano alla - panostamme ensi viikon keskiviikkona yhdistyksen vastineeseen kaavaluonnokseen.

Happosen Juuso
040 5085 84 ja VIISI


1. Tärkeimpänä asiana: Neulaniemen yleiskaava odottaa kannanottojasi 22.6. mennessä

On tärkeää, että sinä, jokainen mökkiläinen, ottaa kaavaluonnokseen kantaa itsenäisesti, omasta asemastaan käsin.
"Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus lausua mielipide kaavaluonnoksesta (MRL 62§). Mielipide on toimitettava kirjallisena ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Strateginen maankäytön suunnittelu, PL 1097, 70111 KUOPIO. Kuoreen merkinnäksi kaavan nimi. Sähköinen mielipide osoitteeseen: kirjaamo@kuopio.fi.

Lisätiedot: kaavoitusinsinööri Timo Kortelainen puh. 044 7185 433, etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen puh. 044 7185 410. "

Otamme kantaa yhdistyksenä kyläyhteisön kokonaisuuden kannalta, tämä on kesäkuussa työn alla hallituksella. Keskustelu asiasta kävi kokouksessa vilkkaana ja jäi kesken. Pyrimme järjestämään tilaisuuden, jossa pääsemme keskustelemaan vuokrasopimuksista kaupungin edustajien kanssa.

Kaava on nähtävillä valtuusto-virasto-talolla ja kaupungin nettisivuilla: https://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/nahtavanaolevat-kaavasuunnitelmat

kaavaluonnos pdf:
https://www.kuopio.fi/documents/12111/1690742/Osayleiskaavakartta.pdf/fbbd5fd0-233c-409d-a087-9bf9d958048e

2. Yhdistyksen luottamuselimiin valittiin:
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Happonen
- Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tiina Jortikka, Outi Heiskanen, Balan Pillai, Esko Korhonen
- Varajäseniksi valittiin Jarmo Herranen (hallitus valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi), Sirkka-Liisa Tuomainen, Ritva Ikäheimonen. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Hannu Kuivalainen ja Merja Puomilahti. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Maritta Riekkinen (Ote pöytäkirjasta).