YHDISTYKSEN TOIMIJAT

2017-2018 Toimikaudelle puheenjohtaja Juha Happonen 040 - 5085 845 neulaniemen.puheenjohtaja(at)gmail.com
SIHTEERI Voitto Aittola puh 044 - 261 2301, voitto.aittola(at)dnainternet.net TAI neulaniemen.sihteeri(at)gmail.com
JÄSENMAKSUT/RAHASTONHOITAJA Sirkka-Liisa Tuomainen 040 - 550 2383 siki.tuomainen(at)gmail.com / neulaniemen.rahastonhoitaja(at)gmail.com
MEDIAVASTAAVA (hallituksen jäsen) Esko Korhonen / esko.korhonen(at)koti.fimnet.fi

KIITOS OSALLISTUMISESTANNE NEULANIEMEN KUNTALAISALOITTEESEEN, joka sai 12.8.2014 - 27.2.2015 välisenä aikana 2.375 ALLEKIRJOITUSTA ! Se oli ensimmäinen valtuustokäsittelyn rajan ylittänyt (2% kunnan täysi-ikäisistä asukkaista) kuntalaisaloite! Aloite nähtävissä: Säilytetään Neulaniemi virkistyskäytössä

TÄSTÄ ANNAT SUORAA PALAUTETTA KAAVOITTAJALLE:
https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2078/lomake.htm
AJANKOHTAISET YLEISKAAVAT:
http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat
KAUPUNGINVALTUUSTO:http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto
KUOPION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU: http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/

3. lokakuuta 2012

Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja ja hallituksen kuulumisia

Hallitus kokoontui 27.9.2012 klo 19 vajaalla miehityksellä pohtimaan tämänhetkistä tilannetta ja tutustumaan toisiinsa. Kumpikaan puheenjohtajistamme ei päässyt paikalle, joten emme tehneet mitään virallisia päätöksiä. Keskustelimme ja tutustuimme yhdistyksen sääntöihin ja 2012 vuosikokouksen pöytäkirjaan ja ajattelimme laittaa nämä tulevaisuudessa tänne julkisiksi. Julkisiahan ne muutenkin käsityksemme mukaan ovat.

Ajattelemme myös tulevaisuudessa laittaa tänne blogiin tietoa ja pöytäkirjoja. Tässä alla on tarkistamaton ja allekirjoittamaton pöytäkirja elokuisesta yhdistyksen jäsenten vuosikokouksesta. Tästä näemme, mistä on puhuttu ja keitä päätettiin kokouksessa hallituksen jäseniksi. Muistiinpanon ulkopuolelta sekä minä että pari muutakin hallituksen jäsentä muistaa, että Olavi Kankkunen valittiin (sopankeitossa olleena) hallituksen varapuheenjohtajaksi. Olavi vahvisti myös Balanin sanoneen tämän hänelle kokouksen jälkeen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Neulaniemen seudun Mökkiläiset ry, SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2012

Aika:    11.8.2012
Paikka:     Neulamaja, Kuopio Neulaniemi
Läsnä:    ohessa nimiluettelo, 26 henkilöä


1.     KOKOUKSEN AVAUS
    Yhdistyksen puheenjohtaja Balab Pillai avaasi kokouksen.
2.    KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
    Puheenjohtaja; Balan Pillai
    Sihteeri; Sirkka Tuomainen
    Kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Minna ja Rauno Hämäläinen
    Kaksi ääntenlaskijaa; Minna ja Rauno Hämäläinen
3.    LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
    Kokouskutsut ilmoitustauluille 20.7.2012 (Juuso Happonen) ja postitse 15.7.2012
    Kokouksessä läsnä 26 henkilöä.
4.    HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSELLE LAADITTU ASIALISTA
    Asialistaa käytetään kokouksen työjärjestyksenä.
5.    ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
6.    PÄÄTETÄÄN TILNPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
    MYÖNTAMISESTÄ HALLITUKSELLE
7.    VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ
    JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2012
    Kohtien 5,6,7 asiakirjat eivät olleet tässä kokouksessa käytettävissä (sairaustapaus),
    ylimääräinen sääntömääräinen vuosikokous näiden asioiden kohdalta pidetään
    syksyn - syyskuun aikana.
8.    PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VARSINAISTEN- JA VARAJÄSENTEN MÄÄRÄSTÄ
    Kokous päätti pitää ennallaa, eli 5 varsinaista- ja 2 varajäsentä.
9.    VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA SEKÄ MUUT JÄSENET
    Puheenjohtajana jatkaa; Balan Pillai
    Hallituksen varsinaiset jäsenet:        Rauno Hämäläinen
                            Henna Herranen
                            Juuso Happonen
                            Olli Kankkunen
                            Veikko Pokka
    Hallituksen varajäsenet:                Katariina Vironen
                            Sirkka Tuomainen
10.    VALITAAN KAKSI VARSINAISTA TOIMINNANTARKASTAJAA JA YKSI
    VARATOIMINNANTARKASTAJA
    Varsinaiset toiminnantarkastajat:    Päivi Nuutinen
                        Pauliina Vartiainen
    Varatoiminnantarkasta:            Susanna Puomilahti
11.     MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT
    Ei muita asioita
12.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
    Puheenjohta päätti kokouksen klo 14.38
    Kuopio 11.8.2012
    Balan Pillai, puheenjohtaja                Sirkka Tuomainen, sihteeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti